Mihrimah Sultan'ın kaç çocuğu vardı?

 
 
 
 
Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın sevgili kızı Mihrimah Sultan 1522 yılında Topkapı Sarayı’nda doğdu. Mihrimah yani Mihr-ü Mah Farsça’da “Güneş ve Ay”anlamına gelir..
 
 
Mihrimah Sultan’ın doğumundan 2 yıl sonra da Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra yerine geçecek olan diğer çocuğu II. Selim’i dünyaya getirdi. Kanuni Sultan Süleyman Mihrimah Sultan’ı çok sever, bütün isteklerini yerine getirirdi. Mihrimah Sultan çok iyi yetişti ve çok iyi bir eğitim gördü. Babasıyla birlikte savaş meydanlarında görüldüğü söylenir.
 
 
1539 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır valisi Rüstem Paşa’yla evlendi. Düğün töreni iki küçük erkek kardeşi Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğünüyle birlikte At Meydanı’nda (bugünkü Sultanahmet Meydanı) büyük şölenlerle kutlandı. Rüstem Paşa bu evlilikten sonra sadrazam oldu ve 1544-1561 yılları arasında 2 yıllık bir süre hariç kesintisiz sadrazamlık yaptı.
 
 
Mihrimah Sultan'ın da Rüstem Paşa'dan Ayşe Hüma Şah ve Osman adında iki çocuğu olmuştur ve çocukları artık onun yaşama amacıdır. Oğlu Sultanzâde Osman Bey, annesinden iki sene evvel vefat etti.
 
 
Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde çok söz sahibi oldu. Babasını Malta’ya sefer düzenlemeye ikna etmek için kendi parasıyla 400 gemi yaptıracağına söz verdiği bile söylenir. Annesi Hürrem Sultan gibi Lehistan kralı II. Zygmunt’la yazışmalar yaptı. Çok büyük bir servet sahibi oldu. 1540-1548 yılları arasında Mimar Sinan’a İstanbul’un Üsküdar semtinde cami Üsküdar İskele Camii, medrese, ilkokul ve hastaneden oluşan büyük bir külliye yaptırdı. Ayrıca 1562-1565 yılları arasında gene Mimar Sinan’a İstanbul’un Edirnekapı semtinde cami, çeşme, hamam ve medreseden oluşan Mihrimah Sultan Camii ve külliyesini yaptırdı.
 
Annesi 1558 yılında öldükten sonra babasına annesinin oynadığı danışmanlık rolünü oynadı. 1566 yılında babası öldükten sonra yerine geçen erkek kardeşi II. Selim’in saltanatı boyunca da danışmanlığını sürdürdü. Anneleri Hürrem Sultan ölmüş olduğu için kardeşi için adeta bir Valide Sultan rolünü oynadı.
 
Mihrimah Sultan 1578 yılında yeğeni (erkek kardeşinin oğlu) III. Murat’ın saltanatı sırasında öldü ve babası Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Camii’ndeki türbesinde babasının yanıbaşında gömüldü.
 
 
 

Mihrimah Sultan'ın Kızı Ayşe Hüma Şah kimdir?

 
 
Mihrimah Sultan'ın Rüstem Paşa ile olan evliliğinden Ayşe Hüma Şah ve Osman adında iki çocuğu olmuştur. Hümaşah Ayşe Sultan adıyla da anılan Ayşe Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu, Mihrimah Sultan ile Sadrazam Rüstem Paşa'nın kızıdır.
 
Ayşe Hüma Sultan, Sadrazam Semiz Ahmet Paşa ile evlendirilmiş ve ondan Abdurrahman Bey, Mehmet Bey, Şehid Mustafa Paşa ve Osman Bey adında dört erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.
 
Ahmet Paşa'nın vefatı üzerine, Nişancı Feridun Bey ile evlenmiş ve bu eşini de bir yıl sonra kaybetmiştir. 1594'te oğlu ile hacca giden Ayşe Hüma Sultan, dönüşünden kısa bir süre sonra Üsküdar'daki sarayında hayatını kaybetti. Kendisinin, Saliha Hanım sultan'dan başka adı bilinmeyen ve Hasan Bey ile evlenmiş bir kızı daha olduğu rivayet edilir. Bir söylentiye göre Ayşe Hüma Sultan, Aziz Mahmud Hüdayi Efendi ile de evlenmiştir.
 
Bu evliliğin 1590 yılında olduğu sanılmaktadır. Ayrıca bu isimle bilinen meşhur camii, 1594 yılında yapılmıştır. Kendisinin bundan başka, İmrahor Semti'nde kendi adı ile anılan bir Celveti Tekkesi, bir çeşmesi ve 2 katlı bir darül-kurrası vardır. Çok zengin bir kadın olan Ayşe Hüma Sultan'ın birinci oğlu Abdurrahman Bey, Cağalazade Sinan Paşa'nın kızı ile evlenmiş ve bundan Civan Kapıcıbaşı, Semin ve Sultanzade lakapları ile anılan Mehmet Paşa dünyaya gelmiştir. 
 
Ayşe Hüma Sultan'ın diğer bir oğlu Mehmed Bey, Bosna Valisi Telli Hasan Paşa döneminde Hersek Sancak Beyliğinde bulunuyordu. Abisi Mustafa Paşa ise, Kilis Sancak Beyi idi. Avusturyalılarla yapılan ve tarihe Kulpa Bozgunu adı ile geçmiş olan savaşta, Kulpa Nehri'nde boğularak şehid olmuşlardır. Ayşe Hüma Sultan'ın dördüncü oğlu olan Osman Bey de 1590'da vefat etmiş ve Mihrimah Sultan Camii Türbesine gömülmüştür.
Kaynak: uskudar.bel.tr
Yayın Tarihi: 2013-05-15 21:37:07