ÇOCUKLARDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ, ÇEŞİTLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ!

 

 

Esin Karahan/hport.com.tr

 

Çocuğun zekasının normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen zekası, yaşı ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen seviyede öğrenememesi Özel Öğrenme Güçlüğü olarak tanımlanır.

 

Öğrenme sorunu olan bir çocuğa bu tanının konulabilmesi için çocuğun zekasının normal ya da normalin üzerinde olması gerekir. Zeka geriliği olan  çocukların yaşadığı öğrenme sorunu bu değildir.

 

Özel öğrenme Güçlüğü, doğumdan itibaren var olan ve zihinsel gelişimle ilgili bir sorundur.

 

Çocuğun öğrenme güçlüğü, az kitap okumasıyla ya da matematik çözmemesiyle ilgili olmamakla birlikte, çocuk zorluk çektiği için okumaktan ve problem çözmekten uzaklaşır.

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN ÇEŞİTLERİ

 

 

1-DİSKALKULİ (ARİTMETİK BOZUKLUK): Matematiksel terimleri, işaretleri tanıyamama, çarpım tablosunda ezber sıkıntısı, eldeli toplamalarda eldeki sayıyı unutma, problem çözümünde sıkıntı olarak baş gösterir.

 

 

2-DİSGRAFİ (YAZMA GÜÇLÜĞÜ): Kelimeleri yazarken harf eksiklikleri yapma, kelimeyi bölerek yazma, okunaklı ve düzenli yazamama, noktalama işaretlerini yazmama, bazı kelime ve harfleri ters yazma olarak baş gösterir.

 

 

3-DİSLEKSİ (OKUMA GÜÇLÜĞÜ): Bir metni okurken fazla heceleme, sözcük ya da satır atlama, anlamadan okuma, heceleri okurken yerlerini değiştirme, hızlı okuyamama gibi sıkıntılar olarak baş gösterir.

 

TEDAVİSİ

 

Bu bozukluk çoğunlukla dikkat eksikliği, hareketlilik, depresyon, kaygı bozuklukları veya diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte olabilir. Kliniklerde bu güçlüğün tanı ve tespitine yönelik testler uygulanarak diğer psikiyatrik bozukluklara yönelik ilaç tedavileri ile birlikte özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sorun olan alanlara yönelik birebir özel eğitim alması gereklidir. Bu çocuklar zeki olmalarına rağmen düşük eğitim becerileri olması nedeniyle sıklıkla depresyon, kaygı bozukluğu yaşadıkları için mutlaka bir çocuk psikiyatristi tarafından izlenmeli, aile ve okul bilgilendirilmeli, eğitsel destek almalılardır.

 

Bir üIkenin geIeceği o üIke insanIarının göreceği eğitime bağIıdır.  (Einstein)

Sevgiyle…     

 

 

Esin Karahan

 

 

Öğrenci Koçu-Aile Danışmanı                                                                    


 

 

 

Yayın Tarihi: 2016-12-06 21:00:27