İstifa edenlere maaş ve tazminat!

 
 
 
 
Çalışanlar işten ayrıldıklarında işverenlerinden kıdem tazminatı, İŞKUR'dan ise işsizlik maaşı alma haklarına sahip. Bunun için öncelikli olarak işten çıkartılmaları gerekiyor. Bu durumda eğer çalışma süreleri 1 yılı doldurmuşsa kıdem tazminatını ve belli sigorta sürelerini tamamlamışlarsa da işsizlik maaşını alıyorlar. İşsizlik maaşı için son 120 gün priminin yatırılmış olması ve son 5 yıl içinde de 600 gün sigortalı olarak çalışılması gerekiyor. Bunun yanında, çalışanların 'haklı fesih'sisteminden faydalanarak kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilmelerinin de önü açık.
 
 
EKSİK ÜCRET KAZANDIRIR
 
İş Kanunu haklı feshi 3 ana başlıkta topluyor: "Ahlak ve iyi niyet kuralları, sağlık sebepleri ve zorlayıcı durumlar."Bu durumlardan birisi ortaya çıktığında, çalışanlar iş akitlerini feshederek hem kıdem tazminatlarını alabiliyor hem de işsizlik maaşına başvurabiliyor. İşverenin maaşı zamanında ödememesi, mesai ücretlerini vermemesi, gerçek maaşı bordroda göstermemesi, sözleşme şartlarına uymaması gibi sebepler de çalışanlara haklı fesih hakkı veriyor.
 
 
 
NOTERDEN DİLEKÇE GÖNDERİN
 
Uzmanlar, çalışanların, bu tür bir haksızlık olduğunda istifa dilekçelerini gerekçesiyle birlikte noter kanalıyla göndermesini tavsiye ediyor. Böylece işverenin istifa etmiş gibi göstermesinin de önüne geçiliyor. Bu şekilde haklı fesihle ayrılmış bir çalışan hem işverenden kıdem tazminatınıalıyor hem de gerekli süre şartlarını da tamamlamışsa işsizlik maaşını da alabiliyor. İşsizlik maaşı, çalışılan süreye göre 6 ay ile 10 ay arasında değişiyor ve brüt maaşın yüzde 40'ı olarak ödeniyor. Fakat işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
 
 
BU SEBEPLER ÖNEMLi
 
 
SAĞLIK SEBEPLERİ:
ADVERTISEMENT
 
a) İşin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatı için tehlike olursa.
b) İşçinin sürekli olarak görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı bir hastalığa tutulursa.
 
İYİ NİYET DIŞI HALLER:
 
a) İşveren gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler veya işçiye cinsel tacizde bulunursa ya da diğer işçiler cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren, işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse.
d) İşveren tarafından işçinin ücreti eksik ödenir ya da hiç ödenmezse.
 
ZORLAYICI SEBEPLER:
 
a) İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
 
(Takvim)
 
 
Yayın Tarihi: 2014-10-27 11:05:13