AHMET BİLGİN TURNALI KİMDİR?

 

 

İstanbul – Eyüp’ te Bestekâr Zekâi Dede Efendi’nin diptorunu olarak üç katlı, konak yavrusu bir ahşap evde doğdum. Tutuculukla en ufak bir ilgisi olmayan, Mevlevilik ve eski eser kültürü ile dolu bu evde küçüklük yaşlarımdan beri mazimizden intikal eden eserleri koruma içgüdüsünü geliştirdim.

 

İlk,orta ve lise eğitimimi İstanbul’da, yüksek tahsilimi Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Mali Şube) tamamladım. Maliye Bakanlığı’ndaki stajımı bitirdikten sonra, Sanayi Bakanlığı Müfettişi olarak devrim soruşturmalarında bulundum. Askerliğim, Tercüman Yedek Subay kimliğimle K.K.K.Tuslog 67nci  Destek Ve İrtibat Müfrezesinde geçti.

 

Askerlikten sonra Devlet’e dönmedim. İki büyük uluslar arası şirkette Direktör Yardımcısı sıfatı ile yaklaşık 45 yıl çalıştım.Devletteki hizmetlerim eklenirse, emekli olduğum yılda toplam 52 sene çalışmış durumda idim.

 

Bu yıllar zarfında gerek Türkiye içindeki bir çok illerde, gerekse değişik yabancı ülkelerde hemen-hemen sayısız seminer, kurs, kollokyum ve toplantılara katıldım. Şu anda evimdeki kitaplığım sayılması güç şild, katılım ve teşekkür belgeleriyle doludur.

 

Bir dostumun ısrarı üzerine, 1968 yılında Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın açtığı Tercüman Rehber Kursuna katılarak 8 ayın sonunda buradan birincilikle mezun oldum. Bu kursta Bizans ve Türk-İslam Sanatları hocam, Avrupa çapında bir Bizantinist olan Sn. Prof.Dr. Semavi Eyice idi. O sıralarda asistan sıkıntısı çeken hocam, beni tatillerimde ve boş zamanlarımda, İstanbul’da Bizans çağı kiliselerinden sonradan mescidlere çevrilmiş eserler hakkında araştırmalar yapmaya yöneltti. Bir çok fotoğraflarla desteklenen ve yerli-yabancı kaynakları tarayan kapsamlı çalışmam Hoca tarafından çok beğenildi. Ama o sırada uluslar arası büyük bir şirketten aldığım yüksek  ücret, maalesef beni bir asistan maaşı ile yetinmeye olanak sağlamıyordu.

 

Kültür Bakanlığı, benim kursumu birincilikle bitirdiğimi göz önüne alarak, bir sonraki ülkesel Tercüman Rehber Kursunda beni Ana Meslek Dersi Öğretmenliğine atadı (1973). Bu 8-9 aylık uzunca kursta 100’e yakın genç rehber adayını kendi tuttukları otobüslerle İstanbul’da tarihî topoğrafya dersleri vererek başarı ile mezun ettim.

 

Benim oldukça ağır olan meslekî uğraşım yüzünden yabancı turistleri otobüslerle gezdirmek olanağım zaten yoktu. Bunun yerine, tatillerim ve bayramlarımda yabancı bilim adamları ile Türkiye’nin  en ücra köşelerindeki harap anıtları ve ören yerlerini gezerek inanılmaz deneyimler ve bilgiler edindim. Ayrıca ,İstanbul Rehber Odası (İRO) ‘nın üyeleri için düzenlediği sayısız geziler ve konferanslarda genç meslektaşlarımın yetişmelerine katkıda bulundum.

 

Daha sonra yayın hayatına da girerek gerek günlük gazetelerde ve gerekse bilimsel dergilerde makaleler yazmaya başladım; bu arada üç kitabım da yayınlandı. "Hport.com. tr" rümuzlu internet gazetesinin devamlı yazarlarındanım.

 

Bizans Sanat Tarihçi Esin Hn. ile evliyim, Şamil adında İşletme Mezunu bir oğlum var. Senede en az 6 ay kadar Datça’daki yazlığımda kalıyorum.

 

 

Yayın Tarihi: 2016-07-13 22:58:00